Speedcinema

Hotline: 09 33 41 91 41

484

Thông tin phim

ĐẠI HIỆP TÚY QUYỀN TÔ KHẤT NHI ( Master Of The Drunken Fist Beggar So (2016))

ĐẠI HIỆP TÚY QUYỀN TÔ KHẤT NHI

( Master Of The Drunken Fist Beggar So (2016) )

cuộc đời của Tõ Xán từ lúc vào cung nhận chức Võ Trạng Nguyên nhưng vì bất cẩn nên bị phế võ công và gia đình bị giết. Sau này khi nhận bang chủ Cái Bang làm sư phụ và tập luyện túy quyền để trả thù xưa hận cũ thì anh cũng quyết định đổi tên thành Tô Khất Nhi. bộ phim Đại Hiệp Túy Quyền: Tô Khất Nhi trình diễn đầy gây cấn những màng võ thuật đặc sắc truyền thống trung quốc.

Bình Luận