Speedcinema

Hotline: 09 33 41 91 41

257

Thông tin phim

Người Ngoài Hành Tinh (Proximity (2020))

Người Ngoài Hành Tinh

( Proximity (2020) )

Một nhà khoa học trẻ của NASA bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh nhưng khi không ai tin câu chuyện của mình, anh ta bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm bằng chứng dẫn anh ta vào một hành trình đầy nguy hiểm. 

Bình Luận