Speedcinema

Hotline: 09 33 41 91 41

172

Thông tin phim

Ông Kẹ Trở Lại (The Crooked Man (2018))

Ông Kẹ Trở Lại

( The Crooked Man (2018) )

Năm 12 tuổi, Olivia và các bạn chứng kiến 1 cái chết khủng khiếp của 1 người bạn. Cô bé đã nói là ông kẹ đã ở đây. 6 năm sau khi quay lại thị trấn, Olivia phải gặp nhứng sự kiện kỳ lạ, những cái chết bất thường.

Bình Luận