Speedcinema

Hotline: 09 33 41 91 41

138

Thông tin phim

Vượt Ngục Trại Tử Thần (Sobibor 2018)

Vượt Ngục Trại Tử Thần

( Sobibor 2018 )
Vào năm 1943 trong trại tập trung “Sobibor” của bọn Đức quốc xã, nơi chứa hàng trăm tù nhân, trong đó có nhân vật chính của bộ phim là trung úy của quân đội xô viết Aleksandr Pechersky. Cùng với các tù nhân khác, trong mấy tuần anh đã vạch ra kế hoạch vượt ngục sau khi tiến hành cuộc nổi dậy thành công duy nhất trong lịch sử của các trại tập trung Đức Quốc xã, kết quả là hơn 300 người đã được cứu thoát. 
 

Bình Luận